2015. szeptember 10., csütörtök

Júlia arcai. 4. részlet


 Az apjuk nem akar hinni a fülének, szemei hol a fián, hol a leányán, de a leánya rá sem néz, a padlóra mered. Henrik keze ökölbe szorul.
– Hedvig!
Hedvig ilyen dühösnek még soha nem látta az apját, de Alexander szavai nem fedik az igazságot. Halkan szólal meg.
– Az övé lettem, igen.
– Az övé lettél!? Az akaratom, a parancsom ellenére!? Hagytad magad lekapni a tíz körmödről!?
– Szeretem.
– Nem kérdeztem, szereted-e! – az apjuk már üvölt, hallhatja az egész ház. – Nincs jogod szeretni! Nem adtam áldásomat erre a szeretetre! Takarodj! Takarodj a szeretődhöz, ha még emlékszik reád, ha még kellesz neki!


4. fejezet

Az apjuk harmadnapra ért haza, késő este, így csak másnap keresik föl, kopogtatnak az ajtaján. Nem találják egyedül. Várniuk kell... Szótlanul várnak, hogy apjuk a vitát az egyik lovagjával befejezze. Az elhangzó szavakra most egyikőjük sem figyel. Mindketten elmerülnek gondolataikban. Hedvig egyre nyugtalanabbnak tűnik, jobb lett volna túlesni a egész beszélgetésen gyorsan. A várakozás a kétségbeesés felé löki. Mióta megtudta, biztos lett benne, hogy gyermeket vár, sokszor járja át félelem. Az apja... hogy mit fog szólni...
Alexander is el van merülve a gondolataiban, befelé figyel, neki kell megszólalnia, hogyan mondja, és mit? Hogyan fogalmazzon?
Az apjuk... gyakran feléjük néz, nem érti, mit keresnek ebben a korai órában a szobájában, mi lehet olyan sürgős, hogy nem tágítanak, mikor látják, hogy embere lefoglalja. Végül gyorsabban zárja le a vitát, eltolja a döntést, a gyermekei akarnak valamit, egyre inkább bajt szimatol. A lovagot elküldi, és alig csukódik be az ajtólap, mérgesen fordul a fia felé.
– Látod, hogy dolgom van! Nem tudtok estig várni!?
– Rosszul kezdődik – gondolja Alexander, de nem odázhatja el a dolgot, most kell szólnia.
– Baj van! Richárd, az a kéjsóvár állat megrontotta a húgomat!
Az apjuk nem akar hinni a fülének, szemei hol a fián, hol a leányán, de a leánya rá sem néz, a padlóra mered. Henrik keze ökölbe szorul.
– Hedvig!
Hedvig ilyen dühösnek még soha nem látta az apját, de Alexander szavai nem fedik az igazságot. Halkan szólal meg.
– Az övé lettem, igen.
– Az övé lettél!? Az akaratom, a parancsom ellenére!? Hagytad magad lekapni a tíz körmödről!?
– Szeretem.
– Nem kérdeztem, szereted-e! – az apjuk már üvölt, hallhatja az egész ház. – Nincs jogod szeretni! Nem adtam áldásomat erre a szeretetre! Takarodj! Takarodj a szeretődhöz, ha még emlékszik reád, ha még kellesz neki!
Hedvig zokogni kezd. Az ajtó felé mozdul, de Alexander utánanyúl, magához öleli. Újra az apjuk felé fordul, megpróbál vele szót érteni.
– Apám ne tegye ezt vele! Nem küldheti el! Alexander itthon sincs, és Hedviget terhesen nem dobhatjuk ki!
Henrik színe egyre vörösebb. már mindkét keze ökölben, de soha nem ütött meg nőt, soha nem bántotta a gyermekeit. De ez itt, ez a szuka nem gyermeke többé!
– Takarodj! takarodj a szobádba, te riherongy! Te cafat! Takarodj! Te, Alexander, maradj!
De Alexander előbb mégis csak tesz pár lépést az ajtó felé. A húgát átölelve tartja,nyugtató szavakat mormol. Mindig jó testvérek voltak, mindig szerették egymást. Az idősebb férfi nézni sem tudja a látványt, elfordul. Az asztal lapjára sújt az öklével úgy, hogy minden csontja belereccsen. Fájdalom fut át a vonásain, de a szívét szorító fájdalmat erősebbnek érzi.
– Takarodj már! – üvölti.
Erősödő zokogás, siető léptek, Alexander elhalkuló szavai...
Az egyetlen leánya, a szeme fénye, akit szeret, akit a felesége halála óta még inkább szeret, hisz úgy hasonlít Hedvig elhalt asszonyára, mint két tojás. Lerogy a székre, az évei számát súlyosnak érzi, most még súlyosabbnak.
Nagy sokára néz föl az az asztal túlfelén ülő, tőle legtávolabbi széken helyet foglaló fiára. Sosem álltak igazán közel egymáshoz. A fiú a feleségének volt a szeme fénye. De lehet, lehet, hogy öregségére csak ez az egyszem gyermeke marad. A másikra alig bír rágondolni. Ezt a szégyent!
– Apám mérges húgomra, pedig nagyon sok van benne anyánkból... feltételek nélkül, tiszta szívéből tud szeretni ő is...
Az idősebb férfi nem mozdul, Alexander halkan folytatja.
– Hasonlít anyánkra... apám elárulta nekem, hogy anyánk nem egyszer kedvére tett az esküvő előtt.
– Elhallgass! – rivall reá hirtelen az apa a fiúra – Egészen más világ volt! Anyádat az apja nekem ígérte, de az esküvővel a gyászév miatt várnunk kellett. Anyád a menyasszonyom volt, én meg... nem tudtam megvárni, míg a pap is áldását adja. Ne hasonlítsd anyádat ehhez a kis...
Megáll, képtelen újra kiejteni a sértő szavakat, hangosan gyalázni a saját leányát.
– Talán, Richárd mégis elvette!
– Mondott ilyet?
– Nem, nem.
A férfi legyint.
– Ha elvette volna, Hedvig szólt volna, most, itt. Nem vette el, csak a húgod ártatlanságát, azt! Az akaratom ellenére, a beleegyezésem nélkül!
– Húgom tiszta szívéből szereti azt az embert. El kell fogadnunk. Most már el. Átmegyek a családjához, a városban a múlt héten azt hallottam, valaki látta Richárdot hazatérni, talán igaz a hír. Az apjuk leesett a lábáról, nagyon beteg. Beszélek velük... ha pedig Richárd nem hajlandó elvenni a húgomat, párbajra hívom!
Apja legyint.
– El fogja venni, évek óta akarja. Kútba szálltak reményeim, hogy Simon fiához kerüljön a leányom, hogy a barátságot egy házasság is megpecsételje.
Simon fiát Alexander mindig is túl fiatalnak gondolta Hedvighez, de hallgat, végképp nincs értelme most vitát nyitni.
– Menj hát, vegye el az a férfiak szégyene a leányomat, a volt leányomat, és tűnjenek el, látni sem akarom őket!
– Ne mondjon apám ilyet, aludjon a dologra! Tudom jól, húgom apám szeme fénye. Talán jó véget ér minden, és apám szívét még a születendő gyermek is megörvendeztetheti.
– Egy kis fattyú!? Gúnyt űzöl tán belőlem! Nem akarok én már örülni semminek, főleg nem egy ilyen Richárd-féle férfi magjának!
– Épp itt a baj! Anyánk halála óta apánk csak a birtokainak él. Pedig apám még mindig szép ember, nem egy özvegyasszony, de még leány is keresi apám tekintetét vasárnaponként a városi templomban.
A férfi legyint.
– Öreg vagyok én már az ilyen játékhoz. Semmi kedvem udvarolni, tenni a szépet, megelégszem egy-két gyors menettel a szeretőmnél. a fene fog ilyen öregen újranősülni. De te megtehetnéd! Kedvemre tehetnél végre! De hiába kérlek!
A fiatalabb férfi nem akar újabb vitát, hirtelen áll föl.
– Előbb-utóbb megfogadom apám tanácsát, egyre többször gondolok rá, hogy igaza lehet.
Henrik elgondolkozva nézi a fiát, aki olyan makacsul ragaszkodott a szabadságához eddig, hogy szóba sem lehetett hozni a házasságot előtte.
– Csak vigasztalni akarsz, hogy húgodban csalódnom kellett, nem akarsz te is keseríteni!
– Nem. Egyre inkább látom, hogy apámnak igaza van, de kérem, magam választhassak.
– Bár választanál! Csak jól válassz! Legalább egy gyermekem követné a tanácsaimat.

(folytatjuk) 

Tetszett?
 
pollcode.com free polls

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése