2015. szeptember 3., csütörtök

(ki/szét/el)szakítva 3.


Hallgatnak. Végül Anna újra felbátorodik, újra kérdez.
– Te honnan tudod?
– Mind nálam kötött ki főzetért.
– Főzetért?
– Tudod!
– Mit?
– Főzetért! Nehogy Konrád gyereket nemzzen bennük!
– Van ilyen főzet?
– Van hát! A kisasszonyoknak senki nem beszél ilyesmiről?
Anna nemet int.
– Van. És használjuk is!
Anna száján kiszalad.
– Nem bűn ez?

8. fejezet

A napot, amely rájuk virrad, Anna sohasem felejti. Délelőtt átmegy a faluba Máriával. Segíteni mennek, kenőcsöket, gyógynövényeket visznek, mindent, ami a készleteikből kitelik, és úgy gondolják, szükség lehet rá. A falu szörnyű képet mutat. Csak két, az úttól kissé beljebb álló ház maradt épen, úszta meg a gyújtogatást, ide zsúfolódnak most az asszonyok a kisebb gyerekekkel. A férfiak pedig az épen maradt istállókban húzták meg magukat éjszakára. Szörnyűek a kiégett, kormos házak, szörnyű a mindenüket vesztett családok keserve. Az ingóságok, bútorok, használati tárgyak nagy része oda. De a falu élni akar. A füstölgő romok között elszánt asszonyok keresgélnek még használható tárgyak után. Anna még látja Simon hátát, ahogy az erdő felé tart egy csoport férfival. Néhány órával később megérkeznek az első kivágott szálfák, lovakkal vontatják őket fiatal legénykék. Mária is, Anna is próbálja magát hasznossá tenni. Az égési sebeket azonban már egy idősebb asszony kezelésbe vette. Anna gyorsan belátja, hogy az asszony tudása felette van az övének. Fölajánlják a hozott kenőcsöket, főzeteket pótlásként, az asszony elfogadja őket. Csillogó szemmel hallgatja Anna dicsérő szavait, és onnantól kevésbé gyanakvó, kevésbé tartózkodó. A következő órában együtt tesznek-vesznek a sebesültek körül. Anna bizakodó, az égések többnyire kis felületűek, a betegek türelmesek, hálásak minden jó szóért.
A beszélgetésekből összeáll az előző éjszaka minden történése. Az asszonyok szívesen mesélnek. Anna megtudja, hogy a támadás gyors és rövid volt. Néhány lovas fáklyákat hajigált a házakra, azzal már mentek is. Életre közvetlenül nem támadtak, megelégedtek a gyújtogatással. Szerencse, hogy előtte nap esett, a tetők nehezen fogtak tüzet, és szerencse, hogy egy fiatal legény épp hazafelé indult az egyik lányos házból, látta a támadókat ellovagolni, riasztotta az embereket. Az is igaz, hogy néhány embert a kutyák ugatása is felvert. A férfiak így még időben nekiláttak az oltásnak, próbálták a tűz terjedését akadályozni, próbálták menteni, ami menthető. Azok a házak égtek le jobban, ahol a lakók már aludtak, értékes perceket veszítettek, az égő tetők alól pedig már csak az embereket lehetett kimenteni...
Annával történik valami, ami mélyen megérinti. Egy fiatal, csecsemőjét éppen szoptató asszony megragadja a kezét, amikor Anna elmegy mellette, erővel maga mellett tartja. Anna megdöbben, de minden áron segíteni akar, nyugtatóan, egy pillanatra a fiatalasszony kezére teszi a kezét. Közelebb hajol. Félhangosan kérdezi.
– Segíthetek?
Az asszony szemeiben furcsa csillogás, már ő szorítja Anna karját, nem ereszti, hangja enyhén rekedt. Talán a füsttől, gondolja Anna.
– Az ördögtől... az ördögtől mentett meg az urunk tégedet! Az ördögtől, magától!
Anna összerezzen, gyomrában szorító érzés ébred, nem szereti, ha az ördögöt emlegetik előtte, a folt miatt... az miatt, hallott az ördögről, eleget. De a fiatal nő nem tágít.
– Konrád, maga az ördög!
Anna próbál megnyugtatóan mosolyogni, de csak egy furcsa grimaszra futja az igyekezetéből.
– Szép a kicsi! – nyögi végül a hosszúra nyúlt hallgatásból, a beszédes szemek elől menekülve.
Az asszony a gyermekre néz. A tekintete megváltozik, olvadó anyai tekintet...
– Ő az én kincsem!
– Fiú, vagy leányka?
– Kislány, öt hónapos. Vigaszul adta az Úr.
– Elvesztetted egy szerettedet?
Az asszony fölemeli a tekintetét a gyermekről, Annára néz, de nem őt látja, a múltat nézi. Nem szól, elereszti Anna kezét. Bezárkózik. Anna egy ideig tanácstalanul áll, majd ott hagyja az asszonyt.
– Mit mondott neked?
Anna a gyógyító asszony okos szemeibe merül. Ezeknek a szemeknek nem lehet hazudni, de Anna végül mégis kitérő választ ad.
– A gyerekről kérdeztem.
– Konrád lovagról nem beszélt?
Anna bólint.
– De.
Az asszony csak hallgat, várná a folytatást, de Anna hirtelen úgy dönt, inkább ő kérdez.
– Őt is bántotta, erővel kényszerítette Konrád?
Az erős szemöldök összeszalad, a homlokon a ráncok elmélyülnek.
– Honnan tudod, hogy van, akit bántott? Ő – fejével az asszony felé int – biztosan nem mondott ilyet.
– Simon, a férjem, tőle hallottam valamit.
Az asszony még összébb húzza a szemöldökét.
– Honnan tudhat erről az urunk?
Anna csodálkozik.
– Nem ti szóltatok neki?
Az asszony a fejét rázza, látszik erősen gondolkodik.
– Három asszonnyal történt a baj. vele vagy két esztendeje. Én ennyiről hallottam. Mindhárom titkolja. a férjeik sem tudnak a dologról.
– Nem mondták el!?
– Hogy mondták volna!? Értelmes asszony a férjének ilyesmiről végképp nem beszél...
Anna tekintetében gyermeki csodálkozás, az asszony látja, folytatja, magyaráz tovább.
– Gondold csak el! Szólsz az emberednek, de minek!?Mit tehet egy parasztember egy lovaggal szemben? Semmit. Fölösleges ilyen terhet egy férfi vállára rakni!
Hallgatnak. Végül Anna újra felbátorodik, újra kérdez.
– Te honnan tudod?
– Mind nálam kötött ki főzetért.
– Főzetért?
– Tudod!
– Mit?
– Főzetért! Nehogy Konrád gyereket nemzzen bennük!
– Van ilyen főzet?
– Van hát! A kisasszonyoknak senki nem beszél ilyesmiről?
Anna nemet int.
– Van. És használjuk is!
Anna száján kiszalad.
– Nem bűn ez?
Az asszony szemeibe méreg költözik, pillanatok alatt viharrá duzzad.
– Bűn!!!Te megszülnéd-e, megtartanád-e a fattyút, akit maga az ördög dugott beléd?!
Anna megborzong. Keresztet vet.
– Konrád azért nem az ördög!
Az asszony szintén vet magára egy gyors keresztet, de azután határozottan folytatja.
– Nekem az! Ha nem az ördög, hát nem jobb annál! Ne terjeszd, amit megtudtál! Az asszonyoknak ártanál vele!
Anna bólint.
– Igazad van. De a férjem, honnan tudhatja?Tetszett?
 
pollcode.com free polls

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése