2015. szeptember 17., csütörtök

Júlia arcai. 5. részlet


 A férfi magához rántja. Kipréselődik tüdejéből a levegő, ahogy mellkasa a széles mellkasnak ütődik. De akkor léptek kopognak a folyosón, és már be is lép Hedvig. Elkerekedő szemmel nézi az összekapaszkodott emberpárt. Szája egy hét óta először húzódik mosolyra. Szemöldöke fölszalad.
–Ti is!?
A férfi úgy engedi el Júlia addig szorongatott kezét, mintha sosem fogta volna. Szótlanul ront ki a testvére mellett, és hagyja ott a két nőt.
– Ezt meg mi lelte?
– Semmi, semmi nem történt!
– Semmi!? A bátyám a karjában tartott!
– Csak nekiestem a folyosón, a lépcsőházban!
– És mit kerestél a szobájában? Vigyázz magadra! Egykettőre úgy járhatsz, mint én!

5. fejezet

Hát, ezzel kezdődött a hét, egy megrettent kis szolgálólánnyal... és Máriánál végződött... Nem ez volt élete legjobb hete. És a következőt is nehéz lesz Mária nélkül kibírni. De várnia kell, nem mehet rögtön. Mária meg van veszve érte. Várja majd, és jó lesz megérkezni. Jobb kedvre derül, kettesével szedi a lépcsőt, amikor az egyik fordulóban váratlanul nekiszalad a lefelé siető Júliának.
– Ejnye, szép húgom! Kicsi híja, hogy le nem döntöttelek a lábadról! – nevet
A leány zavara nyilvánvaló, a férfira szempillantás alatt csap le a tudat, tetszik ő ennek a leánynak. Hát most kedve kerekedik, hogy a vágyat kicsit felcsigázza, hogy a leányt egy kicsit, csak egy kicsit megkínozza. Végighúzza az ujját Júlia mezítelen karján. Újra ránevet.
– Nem törtem el egyetlen csontodat sem?
A leányból hang nem jön, csak a fejét ingatja.
A férfi lehajol a kezéhez, megcsókolja, úgy mint tegnap, de kicsit hosszabban a kezében tartja, alig ereszti. Alexander ragyogó mosolyát Júlia egyre kevésbé érti.
– Sokkal jobb kedved van, uram, mint tegnap!
– Így van, igaz.
– Pedig tegnap rossz híreket kaptál.
A férfi összeráncolja a szemöldökét.
A húgomra gondolsz?
– Hát a húgod... és – a tekintet megváltozik, még kíváncsibbá válik – és a kedvesed!
– A kedvesem!
– Mária.
Mária!? Mit tud ez a leányzó itt Máriáról? És mit akar vele? Alexander elkomorul.
– Mária a szeretőm, és még sosem fordult elő, hogy piruló szüzek a képembe vágták volna a nevét!
A nő a földre kapja a tekintetét.
– Csak... hallottam, elküldött – felnéz – azt hittem, szomorú leszel.
A férfi tetőtől talpig végigméri a leányt, kezénél fogva megragadja.
– Gyere!
Belép vele a legközelebbi szobába, a sajátjába. A szobába érve elereszti a leányzó kezét, az asztalhoz lép, bort tölt, lehajtja, kitölt egy újabb pohárral, szeme vészt jósolna annak, aki ismerné, de Júlia nem ismeri. A szobát nézi, a férfi szobáját, sosem remélte, hogy egyszer még itt lehet. De a nyitott ajtóból nem lép el. Nem volna illő, hogy beljebb menjen.
– Szóval az egész város tudja, tudja, hogy a szeretőm lapátra tett!
Júlia a fejét ingatja.
– Nem. Nem voltam a városban. Mária nálunk van, tőle tudom.
– Mária nálatok van?
Bólint.
– Az apámat ápolja.
– Az apádat!?
– Igen.
Mióta?
Csak tegnap óta. Tegnap este óta. Akkor érkezett.
– Ki kérte? Ki kérte, hogy ápolja?
– Senki. Maga jelentkezett, úgy egy hete. Azt ígérte, mindent megpróbál, hogy apám még élhessen.
A férfi újra az asztal felé fordul, rátámaszkodik.
Elvesztette. Végleg. Mára mindent-mindent komolyan gondolt. Fölhajt egy újabb pohár bort, hosszú percek telnek. Ritkán iszik, vacsora után egy-két pohárral, de most el kell lazulni, jó elzsibbadni. Meglepődik, mikor a leány aggódó hangját meghallja, szinte el is felejtette, hogy itt van.
– Jól vagy, uram?
Újratölt. Kiüti magát és végigalussza a napot. De mielőtt ezt a poharat is leküldené az előzőek után, mást gondol, megfordul, szemtelen tekintettel méri végig a még mindig a szobája ajtajában álló csitrit.
–Tudod, mit ajánlott a szeretőm, amikor lapátra tett?– Maga is meglepődik, mikor lábai könnyedén a leány mellé röpítik.– Egy piruló szüzet. Azt! Rosszkor vagy rossz helyen, angyalom! A szeretőm elhagyott, és asszonyra van szükségem.
A nő most látja meg a fájdalommal teli, ugyanakkor minden mindegy immár tekintetet. A férfi magához rántja. Kipréselődik tüdejéből a levegő, ahogy mellkasa a széles mellkasnak ütődik. De akkor léptek kopognak a folyosón, és már be is lép Hedvig. Elkerekedő szemmel nézi az összekapaszkodott emberpárt. Szája egy hét óta először húzódik mosolyra. Szemöldöke fölszalad.
–Ti is!?
A férfi úgy engedi el Júlia addig szorongatott kezét, mintha sosem fogta volna. Szótlanul ront ki a testvére mellett, és hagyja ott a két nőt.
– Ezt meg mi lelte?
– Semmi, semmi nem történt!
– Semmi!? A bátyám a karjában tartott!
– Csak nekiestem a folyosón, a lépcsőházban!
– És mit kerestél a szobájában? Vigyázz magadra! Egykettőre úgy járhatsz, mint én!
Nem tud mit szólni. Kisiet a szobából, a lépcsőn még hallja a mögötte nevető Hedviget, és az előtte ledobogó férfi lépteit. Azután látja is az istállóból kivágtatni. Júlia is odatart. Lovon jött, hazaindul. Össze van zavarodva, nem tud a férfival, egyik férfival sem bánni. Még sosem próbálta. Nem érti sem Alexander kezdeti jókedvét, sem a hirtelen ölelését.
Bizonytalanság és félelem tölti el, amikor a férfit az ösvényen meglátja. A hazavezető  ösvény közepén áll. A leány a saját háta mögé pillant, messze a vár, ahonnan jön, és messze még a saját otthona, félúton lehet. Kettesben van egy mező közepén ezzel a  kiszámíthatatlan emberrel. A lova lépésben halad, egyre lassabban, de a férfi alakja visszavonhatatlanul egyre nagyobbnak, egyre hatalmasabbnak látszik, egyre közelebb ér hozzá. Néhány lóhossznyira lehet csak tőle, amikor a menekülést választja, hirtelen vágtára fogja a lovát, szélvészként söpör el  az álló lovas mellett. És Alexander pillanatnyi habozás után annak veszi a vágtát, aminek tudatosan, vagy tudattalanul szánták, kihívásnak. Júlia után ront, utol akarja érni, minden józan gondolatát maga mögött hagyva vágtat a leány után, aki igen jó lovasnak bizonyul, de a férfit mégsem sikerül megnyugtatóan megelőznie, és az idő teltével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a férfi lova jobb, erősebb, kitartóbb. Alexander a leánynak akarva-akaratlanul adott jelentős előny ellenére egyre közelebb ér. És bár Júliát új erőre sarkallja a tudat, hogy még két domb, és meglátja a saját apró várukat, mégis a férfi az utolsó domb alján beéri. Hosszú kezével megfogja a kantárszárat, erővel fékezi, állítja meg Júlia lovát. Mindkét ló hangosan fújtat, Júlia pedig úgy kapkod levegő után, mintha a saját lábán futotta volna végig a távot. Alexander szemeiben dévaj vidámság.
– A jutalmamat akarom!
– A jutalmadat!?
– Azt, egy, csak egyetlen csókot! Amiért legyőztelek!
– Nem fogadtunk!
– Dehogynem! A szemeidben ott ült minden ígéret, minden fogadás!
– Nem akarom, hogy megcsókolj!
A férfi leugrik a nyeregből, de Júlia kötőféke még mindig a kezében.
– Hát nem akarsz, nem szeretnél leszállni egyetlen csókra!?
– Egyetlen csókra?
– Csakis!
– Nem bántasz?
– Ahogyan mondtam, egyetlen csók!
A kezét nyújtja, és a nő habozva ugyan, de elfogadja. A férfi nem érti, honnan a bizalom a nőben, benne nem lenne.
– Nem kell félned, csak egyetlen csók!
Lesegíti a lóról. De azután ahelyett, hogy csókolni kezdené, ujjait végigfuttatja az arcán, mutatóujja végigsimít a vékony, világos szemöldökvonalon, a járomcsont gyönge ívén, az ajkakon. Bal keze a leány füle mögé, majd a tarkóra simul. De onnan már nem mozdul tovább, hanem belekezd a csókba, amit ígért. Telt ajkai gyakorlatlan szájat érintenek. Nem nyúlt ehhez a leányzóhoz még soha senki, nem tud csókolni. A férfi hiába igyekszik, nem sikerül belemelegednie, gondolatai közé minduntalan betolakszik az asszony képe, akit eddig szeretett, eddig dédelgetett. Mária... Eltolja magától a leányt, a hosszú vágta megrészegítette, a rövid csók kijózanította, nem érti, mit keres itt. De mosolyog, nem akar bántani, megbántani.
– Finom vagy, megérdemelnél egy olyan férfit, aki igazán szeret, de nem én vagyok az az ember, aki re szükséged van. Jobb lesz, ha hazaindulsz.
Most Júlia az, aki Alexander után kap, megragadja a kezét.
– Kérlek! – de akkor meglátja a visszaforduló férfi tekintetét, és úgy ereszti el a megragadott ujjakat, mintha parazsat fogott volna. A szavainak viszont nem tud parancsolni.
– Szeretlek... évek óta... minden vágyam te vagy, uram... – irul-pirul, suttog, alig van hangja, de kimondta.
Alexandert meglepi a vallomás, a leányokat tartózkodásra nevelik, szokatlan, hogy egy ennyire fiatal teremtés ki merje mutatni, mit érez, sőt, ki is mondja érzéseit.
– Megtisztelsz, hölgyem, de te is tudod, egy asszonyt szeretek, az övé vagyok testestől-lelkestől. Nem tudok szerelmet adni neked.
A nő elnéz, messze, hallgat, és mikor megszólal, hihetetlen, amit mond.
– Tudom... és nem baj...
– Nem baj!?
– Ha elvennél...
– Vegyelek el!? – Alexander döbbenete egyre nagyobb, a leánykérés végképp a férfi dolga, de ez a csitri itt átlép minden határt. De Júlia is iszonyatos kínban van, élete legnehezebb szavait nyögi ki.
– Ha elvennél... nem szólnék... nem szólnék, nem veszekednék, ha őt is, őt is továbbszeretnéd...
Na ezt magkapta! Hát nem ezt akarta!? Az apja évek óta ezt mondogatja, és újabban maga is gondolt rá! Egy asszony otthon, egy meg a városban, hancúrozni. De most a kimondott szavakat teljes képtelenségnek érzi. Egy fiatal szűz szájából végképp annak.
– Lehetetlen, amit kérsz! Sosem tennék ilyet! Apám, és az ő apja is büszkék voltak arra, hogy nem csalták meg asszonyaikat! Én sem tudnék egyszerre kettőt szeretni! Templomban elvett asszonyt nem csalnék meg soha!
A leány szeme könnyes, nem sír, nagyokat pislog, tartja magát. de a szája széle reszket, amikor mégis, újra megszólal.
– Kérlek... kérlek...
Alexanderben sajnálat ébred, önkéntelenül azt teszi, amit régen az anyja tett vele, a húgával, ha szomorúnak látta őket. A mellkasához vonja a leányt, a feje búbja a vállgödrénél. A leány meg, mintha gát szakadt volna, zokogni kezd. A  vallomás, a szégyen, a férfi elutasítása... Zokog, zokog. Csak nagy sokára, lassan csendesedik. Alexander nyugtatgatja. A keze a hátán simogató, nem mint férfi asszonyt, inkább, mint gyermeket, hosszan, ráérősen simogatja..
– Nincs semmi baj! Nagyon bátor vagy! Egyetlen leányt sem ismerek, aki érzéseit így ki merné mutatni. Szívesen viszonoznám, de lehetetlen. Mária rabja vagyok. De te, te is megérdemled, hogy egy férfi egyszer tiszta szívéből  megszeressen. Nem én leszek az! Kár volt veled incselkednem. Mária megbántott, elfordult tőlem, azt remélem, nem hosszan, nem véglegesen. Nem kellett volna, hogy megöleljelek,  megcsókoljalak. Megőrjít a gondolat, hogy Máriát elveszíthetem, és ez az őrület lökött hozzád. Mária megbántott, én is bántani akartam, nem kellett volna egy szüzet lerohannom, érzéseiddel játszadoznom, hogy így kiadd magad...
Júliát a szavak kijózanítják, ellép, hátrál egy-két lépést a lova felé.
– Segítek felszállni!
Júlia olyan hevesen tiltakozik, mintha a férfi legalábbis a szüzességét kérte volna. Nem, nem kell tőle semmi, semmi segítség.
– Ne! Nem szükséges! Innen már hazasétálok.
Nem vár semmit, hazaindul, a lovát kantárszáron vezeti.
– Megsértődött – gondolja Alexander – de jobb így.
Nincs szüksége most még egy nőre, az az egy is feladta a leckét, értelmetlen volt ezzel itt nekiállni kergetőzni. Nyeregbe száll, a távolodó alak felé vet még egy pillantást, és maga is hazaindul.
Júlia szeretne hátranézni, de nem teszi. Mit nézegesse azt, ami nem lehet az övé! Egy pillanatra megszédült, minden józansága elhagyta,  amikor a férfi utolérte és egy csókot kért. Azt remélte, talán imái mégis meghallgatásra találtak, és Alexandernek megakadt a szeme rajta, de az utolsó szavak lehúzzák a földre újra. Nem kell ő ennek az embernek! Kár volt magát így megaláznia, érzéseit kimutatnia. A szégyen, a sírhatnék a torkát mardossa. Egyre borzasztóbbnak érzi, amit csinált, szánalmas volt, ahogyan a férfiba kapaszkodott, ahogyan kérlelte... Szánalmas.
– Kisasszony!
Fölkapja a fejét, az ösvényen előtte ott az asszony, aki miatt szenved, akit Alexander annyira szeret, hogy másra gondolni sem tud. Elpirul, mint akit rajtakaptak, de azután már el is sápad, talán baj lehet az apjával. De Mária szemeiben béke és derű.
– Ne ijedj meg, nincs baj! Csak kisétáltam.
– Apám?
– Jól van. Mondom, ne aggódj! Megteszek mindent, ma már jó hírem is van, apád evett az ebédből, csak egy keveset, de evett.
Júlia elmosolyodik, a mosoly gyermeki és őszinte.
– Ez igaz!?
– Igen. Így van. Mindig van remény.
Együtt indulnak tovább. Hosszan hallgatnak. Már a kapunál járnak, amikor Mária megszólal.
– Lódobogást hallottam az erdőből, valaki végigvágtatott az ösvényen, amerről jöttél. Alexander úr kísért el?
A kérdésben mintha nem lenne semmi, semmi érzelem, mintha aki kérdezne, semmit nem érezne Alexander iránt. Júlia megáll, mögötte lecövekel a kantárszáron vezetett ló. Válaszolna, de ekkor egy fiatal szolga lép melléjük, Júlia halványan elmosolyodik, és rábízza az állatot a legényre. A két nő szembefordul. A fiatalabb szemében, szégyen, megbántottság, dac.
– Szerelmes vagyok belé... évek óta.
Az idősebb asszony a fiatalabb számára váratlanul fölnevet.
– Nahát! Ezt a szerencsét! – Összecsapja apró tenyerét.
Júlia nem érti, bánatot akart okozni, féltékenységbe taszítani ezt a nőt, ha lehet. Elfelhősödik a szeme, egyre inkább úgy érzi, az asszony gúnyolódik rajta, kineveti.
– Rajtam nevetsz! Tudod, hogy senki, én sem túrhatlak ki Alexander szívéből!
– Nem! Illetve... igaz, igaz, tudom, nincs, aki kitúrjon onnan, és olyan sincs, aki őt az én szívemből kitúrná. Nem lehet tíz évet elfelejteni. De már nem a szeretőm, nem is lesz az soha többé... inkább olyan, mintha a fiam lenne... és az ő ragaszkodása is inkább egy gyermeké.
Júlia hevesen tiltakozik.
– Rosszul gondolod! Nem tudom, te mit érzel, de ő szeret... szeret téged, másról hallani sem akar, csak terád vágyik!
– Rám már hiába! Mindkettőnknek jobb lesz egymástól távol!
– Miért küldted el?
Mária elmosolyodik.
– Nagyon kíváncsi kisasszony vagy korodhoz képest, szüzességedhez képest! – játékosan oldalba böki a leányt – Vigyázz! Aki kíváncsi, hamar megöregszik!
– Kérlek!
A nő csak nevet.
– Hölgyem! Kisasszonyom! Eddig alig bírtál reám nézni! Apád mellé is csak azért vettél fel, hogy inkább itt legyek, mint a városban Alexander mellett!
Júlia zavara nyilvánvaló.
– Úgy-e? Így van! Jól gondolom! Most könyörögsz, eddig utáltál, megvetettél, hisz csak egy céda nőszemély voltam a szemedben! Most meg egyből mekkora becsületem lett előtted, hogy Alexander úrnak ajtót mutattam! Féltékeny vagy, kisasszonykám! Féltékeny, bizony!
– Igen, igaz, igaz, nem tagadom! És megöl a kíváncsiság, hogyan tudtad elküldeni azt, aki ilyen mélyen szeret!
Az idősebb nő elkomolyodik. Az álarc lehull. Júlia a gyönyörű, zölden ragyogó szemekben meglátja a veszteséget.
– Nem csak ő szenved! Szenvedek én is! De mégis, így lesz jobb, így akartam!
– Nem, nem értem, miért. Szeret téged, és te is szereted!
Súlyos csönd szakad reájuk. Mária elfordul. Az ösvényt nézi, amerről jöttek. De nem az ösvényt látja, az éveket  nézi, amik elpörögtek.
–Húsz év! Húsz évvel vagyok idősebb, mint a férfi, akit szerettem, és aki viszontszeretett! Tudod, milyen sok az kisasszony!? Öregszem. Alexander talán még nem látja, de előbb-utóbb, igen. Hát ezt nem akartam megvárni! Meg azután sosem lettem terhes! Soha, sem a férjem mellett, sem mellette! Neki pedig előbb-utóbb, de inkább mielőbb kell egy fiú. Egyszem fia az apjának.... örököst akarnak arra a birtokra... Jól kifaggattál, kisasszony. Kíváncsi vagy még valamire?
Júlia hallgat, mérhetetlen zavarban van. Rengeteg kérdése lenne, mind a férfival kapcsolatos. Egy része illendő, egy része illetlen. Nem tudja, mi szállja meg, amikor a kérdést felteszi.
– Milyen? Milyen ...– hangja csaknem elhal – milyen vele lenni?
– Vele lenni!? Mint férfival? Mint szeretővel!? Ezt szeretnéd tudni! Látom már, a kisasszonyokat nem tanítják újabban illemre! – újra mosolyog, de az a mosoly már erőltetett – Arra vagy hát kíváncsi, milyen vele, mint férfival. Szerinted, milyen szerető lehet az, akit egy rafinált nőszemély mindenre megtanított, amit csak tudott!? Milyen?
Így hagyja ott, egy kérdéssel. Júlia utánalép.
– Mária! Kérlek! Csak egy pillanatra!
Mária újra megáll. Visszafordul, és látja már a leány, miért hagyta ott hirtelen, miért sietett el. A szeme könnyes, sírás környékezi ezt az asszonyt, mégis csak jobban fáj neki az elválás, mint mutatni szeretné. De a hangja határozott, amikor megszólal.
– Nem mondok többet, ne kérdezz most, nem tudok róla beszélni! De adok egy tanácsot! Ha kell neked ő, akkor igyekezz minél többet a szeme elé kerülni, mert előbb-utóbb, ha másért nem, de bosszúból, hogy engem bánthasson, elvesz majd valakit. Neki lehet mindegy lesz, ki az... Elveszi azt, aki kéznél lesz. Hát igyekezz, kisasszony! Igyekezz kéznél lenni!
Újra hátat fordít, és elsiet. Júlia meg sem próbálja megállítani.

(folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése