2015. szeptember 3., csütörtök

Júlia arcai 3.– Veszekednek. Mind mást mond. De több hónap... Három, négy... talán öt is. – Amilyen lassan beszélt eddig, most ellenkezőleg, hadarni kezd. – Ne haragudj, de azt gondoltuk, szólnunk kell. És inkább neked, uram, mint apádnak, hogy tudjátok. És tudjatok cselekedni, mielőtt késő lesz.
– Az egész vár tudja!?

3. fejezet

– Uram! – a hang halk és ijedt – Uram!
Alexander szórakozottan néz föl. A szolgálóleányok ritkán szólnak szemtől-szembe. Apja nem tűri a bizalmaskodást. Gyermekkorában Alexander is sokszor hallotta:
– Minden szolgáló csak egy húsdarab! Ha szólsz hozzájuk, parancsolj, vagy kérj számon! Ennyi!
A leányka fiatal, de gyermekkora óta része a várnak, az anyja a konyhán dolgozik. Hát... enyhe mosollyal néz rá, nem tud velük olyan lenni, mint az apjuk, mint aki karót nyelt.
– Baj van?
Úgy néz a leány, mintha baj lenne. Hol piroslik, hol sápad, alig mer megszólalni.
– A mosóasszonyok szóltak...
– Igen?!
– Kértek, hogy szóljak... neked, uram, hogy a húgod...
A férfi szemöldöke fölszalad. Értetlenül néz a kínok között vergődő szolgálóra.
– Sorsot húztunk és rám esett, hogy szóljak.
A férfiben a türelem a végéhez ér, de még mindig igyekszik biztatóan mosolyogni, ha rákiáltana a leánykára, sosem derül ki, mi a hír, amit a leány alig tud kinyögni.
– Az asszonyok észrevették... hogy a húgod... nem vérzik...
– Nem vérzik?!
– Tudod, uram! – újra elpirul.
Akkor rádöbben, mi a hír. Elsápad, érzi, minden melegség kimegy az arcából. Alig tudja a szót kinyögni.
– Mióta?
A leány kerüli a tekintetét.
– Veszekednek. Mind mást mond. De több hónap... Három, négy... talán öt is. – Amilyen lassan beszélt eddig, most ellenkezőleg, hadarni kezd. – Ne haragudj, de azt gondoltuk, szólnunk kell. És inkább neked, uram, mint apádnak, hogy tudjátok. És tudjatok cselekedni, mielőtt késő lesz.
– Az egész vár tudja!?
– Csak az asszonyok, a mosóasszonyok, ott voltam, mikor az egyik tegnap szóvá tette. Nem mertük elhallgatni. Apád nagyon szigorú. Még számon kérné rajtuk, miért nem szóltak hamarabb.
A férfi bólint. Az erszényében kotorászik, néhány pénzérmét szúr a leány kezébe.
– Menj, és hallgassatok!
Úgysem fognak. Szóbeszéd indul majd, vagy már el is indult. Nem késlekedhet. A húgához tart. Keményen kopogtat az ajtón, és választ nem várva nyit be. Az ablakban ülve látja meg a leányt, akit a világon mindennél jobban szeret. Egyetlen testvérét. Most hogy meglátta, teljes képtelenségnek érzi, amit hallott. Szűz... szűz a húga, még mindig az. Nem lehet, hogy szüzessége oda!
– Úgy állsz ott, mint aki sóbálvánnyá meredt! Csak nézel, nem szólsz! Van valami furcsa rajtam?!
Ez a mondat és ahogyan mondja, Alexanderben szempillantás alatt válik meggyőződéssé a gyanú. Terhes mégis és tudja is! Ahogy egyre jobban zavarba jön, nem szól újra, csak néz. És lassan feláll.
– Igaz! Mégis igaz! Terhes vagy!
A férfi nem kérdez, de kijelent.
Hedvig elsápad, a mosoly az arcáról lehervad. A hasára teszi a kezét.
– Nem engedem, hogy elvegyétek!
– Uram, Istenem! Mikor akartál szólni?! Hiszen látszik a terhed! –Alexander a fejéhez kap, sűrű hajába fésül az ujjaival – Mikor akartad elmondani?
Hedvig egy szót sem szól, száját dac szorítja össze, a férfi mintha tükörben látná önmagát.
– Richárd!? Az ő gyermekét hordod?
A húga még most sem szól, védi azt a szemetet, aki nem átallotta egy nemes hölgy szüzességét elvenni.
– Richárd! Hát ki más! Azt beszélik, elment, lehet, hogy egy évre is, vagy egy egész életre!
– Nem!
– Nem!? Hát csak van nyelved!
– Nem ment el egy életre! Őszre visszajön!
– Őszre!? Hisz addigra meglesz a gyerek! Hogy engedhetted el?
– Pénzt akar szerezni, hogy elvehessen, elvihessen!
– Pénzt! Mintha az kint heverne, csak föl kéne szedni! Mi van, ha nem jön vissza, ha mégsem akar téged, meg ezt a gyereket!
– Akar! Úgy akar, ahogyan te akarod azt az asszonyt, Máriát!
– Hogy vágyat érez, azt látom! Látom! A vágya döntött le a lábadról, nem a szeretete! Nem szerethet igazán, ha képes volt felcsinálni és itt hagyni!
A nő szeme könnybe lábad.
– Szeret, és nem tudja, hogy gyermeket várok!
– Neki sem mondtad el? De hiszen tudnod kellett!
– Nem tudtam, nem figyeltem.
– Mit csináljunk? Apánk kitekeri a nyakadat!
– Hogyan mondjuk el?
– Azonnal, mihelyt hazaér. Néhány nap, és itthon lesz. Veled leszek, melléd állok, ha kell, megvédelek míg apánk első haragja lecsillapul. De nem várhatunk! Kevés az idő!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése