2017. augusztus 3., csütörtök

A megfogant kín 22. rész

Erős fogai apró, gyöngéd harapdálásokkal támadnak, ahol korábban a nyelvével cirógatott, most ott karistolgat, húzogatja a gyönge bőrt. Hallja Katalin elfúló lélegzetét. Ez az. Ezt szeretné. Minek erővel megkapni valamit, amikor kedvességgel is megkapható egy leány szerelme? Sosem fogja megérteni a grófot, sem annak vágyait. Kedvesség, az kell, semmi más. Így hát Miklós olyan gyöngédséggel harapdálja a vékony bőrt, ahogyan anyamacska veszi szájába a kölykeit. Belemélyeszti fehér fogait a hosszú, vékony ujjak párnácskáiba, a keskeny tenyér felé kalandoz, belenyalogat, bele-beleharapdál. Nem fájdalom, amit okoz, hanem színtiszta gyönyör.

Katalin teste életre kel, zsibongás indul, előbb csak tavasz, de ahogyan szaladnak a pillanatok, már a belsejében is ugyanaz a nyár tombol, mint a kinti. Égő nyári pokol, hőség, szomjúság. Azt érzi, amit több mint egy éve érez, valahányszor a férfi a közelébe került. Részben úgy vágyik Miklós mellett lenni, mint ahogyan gyermek anyja közelébe vágyik. Szomjazza a férfi szeretetét, kezének támogató erejét, karjai közé menekül. De nem csak ez a fajta szeretet mozgatja, hanem a vágy is, hiszen akarja a férfi száját, az első pillanattól kezdve akarja.
Annak idején a fogadóban még csak az ajkaira vágyott, de már azt is tudja, a férfi nyelve, erős fogai is képesek örömöt okozni. Egy fölvillanó gondolat erejéig visszaemlékszik a durva, kéretlen csókokra, amit a gróf várában kapott, de az emlék rövid és távolinak tűnő, mert lehetetlen nem Miklósra figyelni, lehetetlen nem elgyöngülni, amikor a férfi mindent megtesz, hogy csak reá figyeljen, folyamatosan a kedvét keresi. Az ajkai, a fogai, a nyelve mind-mind egy összehangolt sereg benyomását keltik, melynek egyetlen célja most, hogy Katalin lelkét, testét birtokba vegye, elfoglalja. Behódolást vár, teljes odaadást, minden korábbi kapocs felejtését.
Katalin magában megfogadja, ezen a hajnalon csak a mának él. Megérzi a férfi kezét, ahogyan a mellébe simít. Határozott, nincs tétovázás, nincs kérdés. De ugyanakkor a határozottság, az erő fölmutatása mellett a férfi meg tud maradni kedvesnek, szeretetet adónak, ismeri, tudja a nő testének válaszát anélkül, hogy egyetlen kérdést föl kellene tenni, egyetlen bizonytalan mozdulattal el lehetne térni a kijelölt ösvénytől. Kézen fogja Katalint, a vágy ösvényére tereli, szilárd léptekkel halad előtte. Tenyere a kerek halomra simul, az egyikre, majd a másikra.
Hosszan játszadozik, nem siet. Minek is kapkodni? Ágyban vannak, ahol akkor jó lenni, mikor az idő végtelen, mikor nem kell sietni. Ki kell használni minden pillanatot, az ébredező reggel minden szépségét. Így az erős tenyér számolatlanul sokszor szorul a mell halmára, majd számolatlanul sokszor lazul el. Az egyenletes ritmus, az ujjak ereje, a szorítás ellazuló hulláma finom, nagyon finom. Katalin testének minden válasza az örök nő testének válasza.
A leány hangosan sóhajtozik, öntudatlanul nyomja magát egyre közelebb a férfi testéhez, bőre forrósodik, lehelete égeti Miklós arcát.
Bízol-e bennem? Megadod-e magad?
Katalin hangját lehúzza a vágy és elnyeli az odaadás, amit a férfi mellett mindig is érez.
Látod. Tudod.
Mosolyog, és Miklós olyannak látja a fiatal arcon szétterülő örömöt, mint mikor a nap kel föl a hegyek mögül. Hirtelen ragyogja be a fény a kisimult, belülre figyelő vonásokat.
Ne csukd be a szemed. Csak egyetlen pillanatra látni akarom a tekinteted, látni akarom a tekinteted, miközben válaszolsz.
Elhaló a hang, a suttogás alig ér Miklós füleihez.
Mi a kérdés?
Akarsz-e mindennek ellenére a feleségem lenni? Jóban-rosszban egymás mellett kitartani? Istenünk által hozzánk rendelt életet együtt leélni, szeretnéd-e, akarod-e?
Katalin szemei tisztán, rezzenetlenül olvadnak a férfi tekintetébe.
Igen, akarom ezt a házasságot. Kissé megállnak a szavak, Katalin arca komollyá válik. – Soha, senki nem kockáztatott értem annyit, mint te, mikor kimentettél. Az életemet köszönhetem neked. Rád bízom magamat. Innentől azt az utat járom, amin te jársz. Esküszöm.
Miklós arcán a fölbukkanó öröm illik kedvese korábbi öröméhez, mint ahogyan hangja ereje is illik a leány szavainak komolyságához.
Én is esküszöm. Elfogadlak, szeretlek, támogatlak, míg élsz, míg élünk.
Az arcához hajol. Megcsókolja. Ajkai ráérősen simulnak a leány ajkaira. Úgy csókolnak mindketten, hogy szívüket, lelküket is beleadják a csókba. Nedves puhaságban fürdetik egymást, lélegzetük összekeveredik. A férfi nyelve a leány ajkai közé tolakszik, minden kis mozdulattal engedélyt kér a behatolásra, a másik ember felségvizeire törekszik. Beengedik. Megérkezik, majd visszahúzódik, hogy azután még határozottabb mozdulattal érkezzen meg újra. A csók hosszú, forró, tomboló.
Katalin levegője egyre fogy, mellei a férfi tenyerébe könyörgik magukat újra. Teste tüzel, ereje semmi. Úgy érzi, meg sem tud mozdulni, a rátörő vágy lehúzza, minden gondolatát elsüllyeszti. Mert Miklós olyan gyöngéden, olyan türelmesen szereti, és mozdulatai még halványan sem emlékeztetik semmire, amit a gróf várában átélt. Az maga volt a sötétség, de itt minden világos, fényes. Fogadalmat tettek egymásnak, ott van, ahol lenni szeretne.
A kedvese, a szerelme öleli, óvatosan a hátára fordítja, ujjai lepkeszárnyak érintését utánozva érnek a testéhez. Simogatások hosszú sora indul, a férfi ujjai a keblek dombjától a has puhaságán át haladnak a völgyhöz, Katalin öléhez. Miklós körbesimogatja a szelíd dombokat, belenyúl a hasadékba, ráérős, lassú, monoton mozdulatokkal teszi ezt tízszer, százszor. Tenyere a vénuszdombon, hosszú mutatóujja az eldugott kis rés fölött le-föl mozog. A nő bőre a férfi ujjára tapad, emelkedik és visszahull, hogy a következő pillanatban újrakezdődjön minden. A tapadás, a húzódás, az elengedés, a hiány, az mozdulatsor szelíd ritmusa, szakadatlan öröme.


Elég meleg van. :-) Egy kicsit reménykedem, ettől a bejegyzéstől még inkább melegetek lesz. :-) Szeretet és vágy, nem árt, ha kéz a kézben jár.
1 megjegyzés: