2017. november 23., csütörtök

A megfogant kín 38. rész

– Visszafordulunk – a fiatal férfi szemeibe mered. – A tőrömet!
A férfi összerezzen, mint akit képen töröltek. A gyomrából minden, még inkább, mint korábban, a torkába indul. Próbálja visszanyelni. Öklendezik, miközben az apja mellé hullik, reszkető kezekkel megragadja a tőrt, és kihúzza a sebből. Az örege újrakezdi a visítást, miközben markát a vérző sebre szorítja. A fiatalabb kezéből kihullik a tőr, a porba esik, a legény pedig megállíthatatlanul hányni kezd. A Sötét herceg egy elégedett vigyorral fordul vissza, átveszi a kantárt a közeledő emberétől.
– A tőrömet!
Ketten is ugranak, és a tisztára törölt fegyver pedig pillanatokkal később már vissza is kerül a tokjába, ahol korábban nyugodott.


11. fejezet

A fiatal leány gyomra összeszorul. Hosszú-hosszú ideje aggódik. Mindenért önmagát hibáztatja. Hiszen figyelmeztették.
– A Gonosz közöttünk jár.
Hányszor, de hányszor hallotta a mondatot... és milyen igaz. Már tudja. Nem lett volna szabad a szabályokat megszegni, mert semmi, de semmi keresnivalója nem volt a patakparton. Ott kapták el, ott kezdődött minden. Hányszor hallotta, hogy ne menjen az őrök látótávolságán kívülre kíséret nélkül soha. Hányszor hallotta, hogy a világ romlásnak indult, és hogy jobban kell vigyázni, mert a Gonosz az ajtóban leskelődik, és csak az alkalmas pillanatot várja.
Hát, megkapta a büntetést, mert nem hallgatott azokra, akik szeretik, azokra, akik bölcsebbek nála, azokra, akiknek intéseit mindig meg kellett volna fogadnia, a szüleire. Az anyjára, az apjára. Az anyja már évek óta halott, de szavai még mindig a leány füleibe csengenek, és az utolsó szavaira pedig szó szerint emlékszik.
– Innentől már csak apád lesz, és ő szeret téged, ne feledd soha. Tudom, szigorú veled, morózus, de hidd el, közel állsz hozzá! Meg fog óvni mindentől, amitől én megóvtalak volna. Szeresd, tiszteld helyettem is.
A hang suttogó, egyre inkább elhaló, ám a szemek nagyon beszédesek, a kedves, elhalványult kézben utolsó az erő. A szülő a leány kezét szorítja, abba kapaszkodik. De a kapaszkodás már a végső, anya elment, már csak odaföntről figyel, és bizonyára rettenetesen csalódott. A leány nagyot sóhajt.
– Nem fogadtam szót a szüleimnek, és nagy büntetést küldött reám Isten. Iszonyú, sötét verembe estem, egyre mélyebbre kerültem. De kiszabadultam, és a homály nem tudott utolérni. És van az a férfi, aki így is, most is szeret. Az asszonyává tett. Felesége vagyok.
Rendbe fog jönni minden, csak a sötétség képeit nem szabad kiengedni, nem szabad őket napvilágra engedni, mert rettenetesek. Elveszettnek, semminek, egy porszemnek érezte magát, amikor a sötétség rátelepedett. Most újra mutatkozik remény, hogy minden jóra fordulhat. Az ablakból, ahol áll, rálát a hegyekre, melyek között elveszett. A hegyekre, melyek közül a férfi úttalan utakon járva kivezette. Teljesen összeomlott, amikor Miklós kiérve az erdőből, messziről rámutatott a város körvonalára.
– Ott vár apád bennünket. Onnantól nem érhet baj. Tarts ki!
Katalin úgy sírt, mint a záporeső. Összefolyt a város, az ösvény, az erdő körülöttük. Hallotta a férfi megnyugtató hangját.
– Ne aggódj! Látod, szabad a járás. A város körüli réteken, innen is látszik, semmi nyoma nagyobb lovascsapatnak. Ne sírj! Már egyenes az út.
Ő is a kezét szorítja, megnyugtató mosolyt küld. És már tényleg nem jött semmi baj. Katalin a hosszú út során kétszer is úgy érezte, visszarántja a sötétség, újra elnyeli, de végül el tudták kerülni a Gonoszt. És most itt vannak a megbeszélt helyen, Miklós pedig elment az apjáért, a leány vár reájuk, kicsi hasa meg-megremeg. Fél. A félelem nagysága semmi ahhoz a félelemhez képest, amit a patakparton átélt. Semmi ahhoz képest, mikor észre vette, hogy marcona férfiak veszik körül. Milyen élesen látja a képet, pedig mennyi idő telt azóta! És milyen homályosak más képek. Maradjanak a homályban! Jobb nem gondolni rájuk, jobb nem előcsalogatni őket!
Katalin tekintetét egy gyönyörű kis madár ejti rabul. Színek villóznak. A madár az ablak előtti fa ágán ringatózik, hirtelen dalolni kezd. Egy szépség, egy gyönyörűség. Azt kell észre venni, annak kell örülni, arra kell mosolyogni. Katalin a piciny énekest jelnek veszi, jó jelnek. Mélyeket sóhajt, végigsimít a hasán. Meg kell nyugodni! Az ajtólapot ekkor valaki megkopogtatja, már tárul is, és ott áll a nyílásban az a két férfi, akit a világon mindennél jobban szeret, Miklós és az apja. Miklós mosolya széles, szerelem csillog a fiatal szemekben. Katalin apja viszont mintha nem is ugyanaz az ember lenne. Sehol a szálfa termet, sehol az erőt sugárzó szem. A tekintetben sehol a szigor, sehol a keménység.
– Édes leányom! Édes egyetlen leányom!
Egymás karjai közé egy szempillantás alatt kerülnek. Katalin lábából minden erő kiszalad. Apja karjai tartják fönn, hogy ne hulljon térdre, apja karjai tartják, hogy a megkönnyebbülés első pillanataiban talpon tudjon maradni. Zokog. A gát átszakad. A sírásban ott van minden korábbi gyötrelem, félelem, és az azoktól való megszabadulás ígérete is. Az apa mozdulatai akaratlanul is ringatóak. Az emberiséggel egyidősek, ősiek. A gyermeket nyugtató szülő mozdulatai.
– Édes, kicsi leányom! Katinkám! Egyetlenem.
Az idő megáll. A férfi ereje, szeretete a gyermekbe áramlik. Katalin megkapja a gyengéd kezektől azt a biztatást, amire szüksége van, azt a biztatást, ami ahhoz kell, hogy holnap föl tudjon kelni az ágyból, a világ szemébe tudjon nézni. Iszonyú szégyenét hordozni tudja. Elrabolták, szüzességét erővel elvették, szégyenbe taszították. De az apja és Miklós így is elfogadják, így is szeretik, van jövője, lesz élete. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése